[Lastensuojelun avo- ja terapiapalvelut]


[Avataan ovi yhdessä] T Y Ö N O H J A U S,   K O N S U L T O I N T I
J A   V A L M E N N U S


• LASTENSUOJELU
• PÄIHDETYÖ
• LASTEN- JA NUORISOPSYKIATRIA
• TERAPIATYÖ
• TYÖNOHJAUS

Järjestämme konsultaatiota sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisille.

Työntekijöillämme on osaamista muun muassa lastensuojeluun,
päihdetyöhön, lasten- ja nuorisopsykiatriaan, terapioihin
ja työnohjaukseen. Asiantuntijat tarjoavat henkilökohtaista
keskusteluapua esimerkiksi lapsiin, lapsiperheisiin,
vanhemmuuteen, lastensuojeluun ja päihteisiin liittyvissä asioissa.

Konsultaatiokeskusteluissa asiakas tulee kuulluksi, asioita pohditaan
ja tutkitaan yhdessä. Konsultaatioita, ohjausta ja neuvontaa voidaan
antaa puhelimitse, sähköpostitse, nettipalveluna tai henkilökohtaisesti.

Lisäksi tarjoamme työparityöskentelyä tarpeiden mukaan.

Työnohjaus, coaching ja valmennus

Työnohjaus on tehokas tapa pitää itsensä työkykyisenä ja yksi parhaista keinoista kehittää itseään työntekijänä, johtajana tai esimiehenä. Työnohjaus on koulutetun ammattilaisen ohjaamaa oman työn tutkimista, kehittämistä ja arviointia tavoitteineen. Tarjoamme työnohjauspalveluja yksilö- tai ryhmämuotoisena. Palvelulla tarjotaan mahdollisuutta yhteisen pohdinnan kautta tutkia ja jäsentää omaan työhön ja työrooliin sekä työyhteisöön liittyviä ajatuksia ja kysymyksiä. Työskentelyn tavoitteet tarkentuvat asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työnohjaus on luottamuksellista ja perustuu keskinäiseen sopimukseen.

Avataan ovi yhdessä.

[Lastensuojelun avo- ja terapiapalvelut]