[Lastensuojelun avo- ja terapiapalvelut]


[Avataan ovi yhdessä] P A L V E L U O H J A U S   J A  
V A N H E N P A I N O H J A U S


PALVELUOHJAUS: neuvontaa ja apua palvelujen saantiin
sosiaali- ja terveysalan byrokratian viidakossa, kattaen ihmisten
koko elinkaaren vauvasta vaariin.
Selvityksen tavoitteena on
tehdä kokonaisvaltainen kartoitus tilanteesta selvittämällä asiaan
liittyvät riskit ja suojaavat tekijät. Palvelutarpeen selvitys on usein
hyväksi esimerkiksi haasteellisissa muutostilanteissa ja oikeanlaista
apua etsiessä ja hakiessa, että esimerkiksi mahdollinen hakemus
tarkasteltaisiin laaja-alaisesti ja täytettäisiin kokeneen ammattilaisen
arvioimana, mikä auttaa asiakasta ongelman ratkaisussa.
• Erotilanteet, lasten huolto ja tapaaminen sekä sovittelu
• Lastensuojelu ja lapsen sijoitukseen liittyvät kysymykset
• Ikääntyneiden palvelutarpeet ja oikeutukset niihin
• Läheisen mielenterveys- tai päihdeongelmat

VANHENPAINOHJAUS: vanhempainohjauksen tavoitteena
on löytää suojaavat tekijät, joiden kautta perhettä tuetaan
löytämään oikeanlaiset tukitoimet ja apu.
Selvitys on myös
jo itsessään interventio tilanteeseen, jonka avulla on mahdollista
miettiä tilannetta syvällisemmin ja löytää parempi ratkaisu.
• Kasvatuskysymykset, ohjaus ja ratkaisumallit
• Nuorten erilaiset ongelmat ja itsenäistymiskriisit
• Vanhempien parisuhteen kriisin heijastuminen lapseen
• Vanhempien ero ja yhteinen vanhemmuus

Selvityksistä annamme kirjallisen yhteenvedon, lausunnon tai suosituksen.

Strukturoitujen tutkimusmenetelmien lisäksi pidämme arvokkaana tietolähteenä asiakkaan sekä verkostojen kokemuksia ja näkemyksiä.

Avataan ovi yhdessä.

[Lastensuojelun avo- ja terapiapalvelut]