[Lastensuojelun avo- ja terapiapalvelut]


[Avataan ovi yhdessä] T E R A P I A T

• PSYKOTERAPIA
• PERHETERAPIA
• PARITERAPIA

Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen
keino tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen
sisäisessä vuorovaikutuksessa esiintyviä häiriöitä.

Perheterapiassa perheen sisäisiä jännitteitä
tuodaan esille ja niitä opetellaan käsittelemään
uusin tavoin ja menetelmin. Tavoite on avata
perheenjäsenten lukkiutunutta vuorovaikutusta.

Perheterapian teoreettiset lähtökohdat tulevat
muiden muassa psykodynaamisesta teoriasta,
kognitiivisesta teoriasta, lasten psykoterapiasta,
ryhmäterapiasta ja erityisesti systeemikeskeisestä
perhetutkimuksesta muodostuneessa kokonaisuudessa.

Hoidon vaikuttavana tekijänä on perheen sisäisen vuorovaikutusjärjestelmän muuttuminen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäväksi. Tämä tapahtuu erityisesti pyrkimällä löytämään perheen vuorovaikutuksessa olemassa olevat myönteiset voimavarat.

Perheen elämänkaaren kriisitilanteessa (esim. lasten itsenäistymiseen liittyvät normaalikriisit tai perheen hajoamiseen liittyvät kriisit) perheterapialla autetaan selvittämään lukkiutunutta vuorovaikutustilannetta.

Hoidon toteutuminen vaihtelee sekä kestoltaan että tiheydeltään. Hoito voi tapahtua kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai harvemmin. Kriisitilanteessa perhettä voidaan tavata myös päivittäin. Perheterapian kesto vaihtelee muutamasta käynnistä noin 20 käyntiin. Terapiaprosessin pituus arvioidaan aina yksilöllisesti ja tarpeen mukaisesti.

Avataan ovi yhdessä.

[Lastensuojelun avo- ja terapiapalvelut]